Účtovné služby Bratislava

Komplexné účtovné služby v Bratislave pre podnikateľov a obchodné spoločnosti. Kontakt: 0905 904 615

Komplexné spracovanie účtovníctva pre firmy

Radi by sme sa prestavili a zároveň ponúkli naše služby, ktoré ponúkame na základe celoživotných skúseností v tomto obore, čo je zárukou našej kvality a Vašej spokojnosti s našimi službami. Svoje znalosti a praktické zručnosti oceňujú naši klienti a je nám potešením, že čoraz viac klientov má záujem o naše služby.

Máme individuálny prístup a podporujeme aj začínajúcich podnikateľov, ktorým poskytujeme aj výrazne zľavy, v poradenstve máme služby aj zadarmo. Šetríme Váš čas, ktorý môžete efektívne využívať v rozvíjaní Vášho podnikania. Neváhajte nás kontaktovať a presvedčte sa sami o kvalite našich služieb. Budeme sa starať o Vaše účtovníctvo.

Náročnosť účtovania je rôzna, podnikanie je veľmi rozmanité a kreatívne, Cena poskytovaných služieb je orientačná a vzhľadom na rozmanitosť podnikateľských činností je vždy na mieru naplánovaná podľa aktivít klienta.

Účtovné služby:

Úvodné konzultácie pre začínajúcich podnikateľov zameraných na orientáciu sa v problematike poskytujeme zadarmo.

Ponúkame:

 • Spracovanie jednoduchého účtovníctva
 • Spracovanie podvojného účtovníctva
 • Spracovanie miezd a personalistiky
 • Spracovanie daní
 • Daňové priznanie
 • Daňová registrácia
 • Ekonomické a účtovné poradenstvo

Spracovanie jednoduchého účtovníctva

 • Úvodná konzultácia s klientom
 • Doručenie dokladov osobne, poštou, kuriérom
 • Kontrolujeme správnosť dokladov a usmerníme ako majú byť podklady pripravené
 • Pripravíme Vám platobné príkazy do banky, vyhotovíme xml súbory
 • Spracujeme prehľad o Vašich príjmoch a výdavkoch
 • Vyhotovujeme peňažný denník
 • Spracujeme DPH, spotrebné dane, daň z motorových vozidiel
 • Pohľadávky a záväzky pravidelne inventarizujeme
 • Vyhotovujeme účtovnú závierku a daňové priznanie
 • Klientovi pošleme faktúru za poskytnuté služby podľa platného sadzobníka a vzájomne si platbu odsúhlasíme

Spracovanie podvojného účtovníctva

 • Úvodná konzultácia s klientom
 • Doručenie dokladov osobne, poštou, kuriérom
 • Kontrolujeme Vám správnosť dokladov a usmerníme ako majú byť podklady pripravené
 • Pripravíme Vám platobné príkazy do banky, vyhotovíme XML súbory
 • Vyhotovujeme reporty podľa požiadaviek klienta, sledujeme strediská, zákazky
 • Inventarizujeme všetky účty hlavnej knihy
 • Vyhotovujeme DPH, spotrebné dane, daň z motorových vozidiel, daň z príjmu
 • Pohľadávky a záväzky pravidelne inventarizujeme
 • Vedieme účtovný denník a hlavnú knihu
 • Vyhotovujeme účtovnú závierku a daňové priznanie
 • Klientovi pošleme faktúru za poskytnuté služby podľa platného sadzobníka a vzájomne si platbu odsúhlasíme

Daňová registrácia

Zabezpečíme daňovú registráciu na Daňovom úrade a budeme nápomocný pri s komunikácií s daňovým úradom.

Spracovanie daní

Poskytujeme daňové konzultácie, aj dlhodobý dohľad nad jednotlivými daňovými povinnosťami, evidenciami, daňovými hláseniami a priznaniami, zastúpime vás pred daňovým úradom pri daňovej kontrole.

Daňové priznanie

Spracujeme daňové priznania k dani z príjmov typu A aj B. Pre podnikateľov vypracujeme kontrolné aj súhrnné výkazy, daňové priznania k DPH, či iné podania na finančnú správu. Pred každým daňovým priznaním s vami prekonzultujeme jeho spracovanie a poradíme vám aký typ daňového priznania máte podať.

Ekonomické a účtovné poradenstvo

Komplexnosť v poskytovaní ekonomického a účtovného poradenstva, profesionálny prístup k jednotlivým témam, spoľahlivosť, istota a nižšie náklady. Vieme Vám odpovedať na všetky Vaše otázky a sme tu pre Vás kedykoľvek. S nami ušetríte peniaze a čas.

Spracovanie miezd a personalistiky

 • Úvodná konzultácia s klientom
 • Doručenie dokladov osobne, poštou, kuriérom
 • Spracovanie miezd, vyhotovenie výplatnej pásky, rekapitulácie miezd
 • Evidencia dochádzky
 • Spracujeme zmluvy, dodatky
 • Komunikácia s orgánmi SP a ZP a s úradmi štátnej správy
 • Vyhotovenie platobných príkazov za účelom daňových a odvodových povinností
 • Spracovanie mesačných výkazov do SP a ZP a následne ich zaslanie
 • Vyhotovenie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenie
 • Vystavenie potvrdenia o príjme
 • Vystavenie všetkých potvrdení podľa požiadaviek klienta
 • Vypracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti pre zamestnancov

Cenník účtovných služieb

Ceny sú informatívne. Výsledná fakturácia za účtovné služby závisí od náročnosti a rozsahu podnikania.

Spracovanie jednoduchého účtovníctva Cena
Minimálny poplatok (do 100 účtovných zápisov)

85 €
Účtovný zápis

0,90 €
Jednorazové spracovanie účtovníctva (účtovný riadok)

2 €
Daňové priznanie

30 €
Spracovanie podvojného účtovníctva Cena
Minimálny poplatok (100 účtovných zápisov)

150 €
Účtovný zápis

1,20 €
Jednorazové spracovanie účtovníctva (účtovný zápis)

2,50 €
Daňové priznanie

350 €
Daň z motorových vozidiel (1/auto)

16 €
Spracovanie miezd Cena
Minimálny poplatok

25 €
Nový zamestnanec

10 €
Spracovanie miezd 1 osoba

15 €
Ročné hlásenie – daňové priznanie zamestnancov (1 hodina)

30 €
Prihlášky zamestnanca do ZP a SP (cena za 1 osobu)

10 €
Odhlášky zamestnanca do ZP a SP (cena za 1 osobu)

10 €
Poradenské služby Cena
Účtovné poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov (1hod)

0 €
Účtovné poradenstvo (1hod)

35 €
Daňové poradenstvo (1 hod)

40 €
Rôzne administratívne práce Cena
Administratívne práce (1 hod)

25 €
Štatistické výkazy mesačné

15 €
Štatistické výkazy štvrťročné

25 €
Štatistické výkazy ročné

35 €

Úvodné konzultácie pre začínajúcich podnikateľov zadarmo

Kontaktujte nás Objednávka

Nezáväzná objednávka

Objednajte nezáväzne online

Vaše otázky zodpovie
Eleonóra Eljeziová účtovníctvo

Eleonóra Eljeziová
0905 904 615
kontakt@uctokomplexne.sk


Zavoláme Vám

Na Vami uvedené telefónne číslo:
Online objednávka účtovných služieb


Kontaktujte nás

Kontaktujte nás nezáväzne

Kontaktná osoba

Eleonóra Eljeziová
Po-Ne: 8:00 – 16:00

Telefonický kontakt
0905 904 615
Adresa

Pečnianská 33, 851 01 Bratislava

účtovné služby v Bratislave